Dvojstrana obálky firemního prospektu
Formát A4, digitální tisk