Grafický návrh titulní strany bloku v kroužkové vazbě
Formát A4, ofsetový tisk