Grafický návrh listu bloku lepeného na horní hraně
Formát A6, ofsetový tisk