Grafický návrh titulní strany Výroční zprávy Takata Petri Parts
Formát A4, digitální tisk